Programmering i skolan

I måndags hade förskolelärarna i Vaggeryds kommun kompetensdag. Lovisa Bengtsson (IT-pedagog) höll i föreläsning och workshop om programmering i förskolan.

bild-2

bild-3

I går var det högstadielärarna från Fågelforsskolans tur att inhämta kunskap på biblioteket. Makerspace på biblioteket, tillsammans med Håkan Lanner, arrangerade en Arduino-workshop.

Arduino är en elektronikplattform av mikrokontrollers med så kallad öppen hårdvara och källkod (open source) baserad på användarvänlig hård- och mjukvara. Arduino vänder sig till alla och envar som vill skapa interaktiva elektronikprojekt.

bild-6

bild-5

idékatalog.bild1.Kul att kommunens förskolelärare och högstadielärare ser allas vårt makerspace på biblioteket som en plats för lärande och kunskapsspridning. Makerspace på biblioteket är en viktig komponent i kommunen för att få fler unga att bekanta sig med teknik!

Bilderna är tagna från en tapper telefon som aldrig ger upp. Därav av bildkvalitén 🙂