# Hackabibblan

Save the Date. Torsdagen den 13 oktober 2016.

Till hösten arrangeras ett nytt Hackabibblan i Vaggeryd. Detta eftersom Hackabibblan i Mölndal förra året var en så bra idé att vi vill ha en fortsättning. Hackabibblan i Mölndal var en knytkonferens som biblioteket i Mölndal, tillsammans med nätverket Skaparbibblan, utformade. Skaparbibblan är ett nätverk av biblioteksvänner som intresserar sig för att utveckla arbetsformer för maker-verksamheter på biblioteket.

Arrangörerna för Hackabibblan 2016 är biblioteket i Vaggeryd och Regionbibliotek Region Jönköpings län. Innehållet för evenemanget är i planeringsstadiet. En tanke är att forma dagen efter intressen och önskemål, likt Hackabibblan i Mölndal.

Hackabibblan är en kul metod för att träffas, dela kunskap och samtala om vad makerspace på bibliotek kan vara. Makerrörelsens ideal om vikten av en delakultur ser vi som en viktig hörnsten i arbetet med skapande verksamheter på bibliotek- tillsammans blir vi bättre.

För er som inte var med på Hackabibblan i Mölndal förra året se länken –https://skaparbibblan.makes.org/…/hacka-bibblan-en-knytkonf… – och låt er inspireras.

hackabibblan.savethedate.