Skaparbibblan

I höstas avslutades projektet som heter makerspace – biblioteksutveckling med innovationskraften som gemensam nämnare. Till projektet skapade vi denna blogg för att dokumentera projektets utveckling. Vaggeryds bibliotekets skaparbibbla/makerspace är idag en permanent verksamhet på biblioteket, vilken vi fortsätter att utveckla.

img_8178

Syftet med projektet har varit att utveckla bibliotekets verksamhet och stärka bibliotekets roll i samhället. Detta genom att bland annat bygga upp ett makerspace för kommuninvånarna i Vaggeryd, samt att utforska nya arbetsmetoder där vi samverkar mer med andra. Vi har genom projektet till exempel kopplat ihop oss mer med näringslivet och skolan i Vaggeryds kommun. Dessa nya samarbeten mellan biblioteket, skolan och näringslivet hade inte påbörjats i samma omfattning utan projektet makerspace – biblioteksutveckling med innovationskraften som gemensam nämnare.

Idag arbetar vi till exempel med ett nytt projekt som heter makerspace som kompetensforum. Syftet med projektet är att fortsätta utveckla bibliotekets roll som kunskapsfacilitator, samt att utveckla en modell för teknikundervisningen på högstadierna i Vaggeryds kommun. Målet med projektet är att få fler barn och unga att förstå teknik och redan vid tidig ålder bygga relationer med det lokala näringslivet i Vaggeryds kommun. Målet ska vi nå genom att samverka med varandra, näringslivet, skolan, biblioteket och engagerade kommuninvånare. Tillsammans vill vi skapa attraktion kring vår kommun och plats. Mer om projektet makerspace som kompetensforum -> skola och makerspace.

img_9338

Projektet har även genererat till ett slöjdprojekt som heter kompetens och kraft. Ensamkommande ungdomar kommer till Vaggeryds bibliotek en gång i veckan och arbetar med den utrustning som finns i skaparbibblan. Genom slöjdprojektet vill vi skapa en matchmaking mellan ungdomarnas kompetenser och erfarenheter och det lokala näringslivet och utbildning, främst för hantverk och design, men också industri- och teknikprogram. Särskilt intressant för ortens näringsliv är just hantverkskunnande. Målet är att en högre andel ensamkommande flyktingungdomar ska finna sin väg till studier eller arbete. Det lokala näringslivet ska hitta kompetens på orten.

img_9306

Till en skaparbibbla får alla komma, med eller utan uppehållstillstånd. Att få komma till skaparbibblan, tänker vi, är ett sätt att öka mötet mellan människor, undanröja missförstånd och skapa en förståelse för hur vårt öppna demokratiska samhälle fungerar. Genom skaparbibblan har vi kunnat ge fler barn, unga och vuxna tillgång till teknik och programvaror som de i många fall inte har tillgång till hemma. Vi har genom projektet uppdaterat bibliotekets teknikpark för att skapa en mer jämlik tillgång till verktyg för till exempel kunskapande innovationer. Särskilt glädjande är att unga tjejer visat stort intresse för vår Geek Girls-satsning. Geek Girls är en klubb för teknikintresserade tjejer. Syftet med Geek Girls är att få fler tjejer att bekanta sig med teknik.

14 mars kör biblioteket igång Geek Girls igen! Denna termin ska vi bland annat skapa blinkande smycken med hjälp av bibliotekets 3d-skrivare, bygga robotar och arbeta med t-shirt + tryck.

 

img_8618